Sparta – to miejsce dla Ciebie

W ramach konkursu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie Stowarzyszenie „Sparta” otrzymało dotację na rozwój młodych podmiotów ogłoszonego przez: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie. Projekt został zrealizowany. pod nazwą „Sparta – to miejsce dla Ciebie”.

Utworzono 22-osobową sekcję taneczo-rytmiczną oraz 7-osobową sekcję szachową. Stowarzyszenie posiada pomieszczenie, w którym funkcjonuje biuro organizacji Stowarzyszenie posiada gablotę, w której wyeksponowano puchary, dyplomy oraz materiały informacyjne, kalendarium działań w letnich miesiącach. 50 dzieci zostało przebadanych pod kątem ewentualnych wad postawy ciała, 15 dzieci dodatkowo- to uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola we Wrzosowej . Każdy rodzic otrzymał szczegółową informację o stanie zdrowia swoje dziecka w indywidualnej rozmowie z fizjoterapeutami. Gabinet pozwalał na zachowanie intymności podczas badania i rozmowy z rodzicami. Pomieszczenie jest wykorzystywane do spotkań partnerskich z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami oświatowymi. 4 czerwca odbędzie się festyn środowiskowy podczas którego zostanie zaprezentowany program sekcji tanecznej oraz sekcji Taekwondo. Opracowano innowacyjny program dla klasy sportowej z sekcjami taneczną i Taekwondo. W połowie czerwca zostaną rozegrane pierwsze zawody szachowe dla chętnych uczniów Zespołu Szkół we Wrzosowej.