Ogród dla mieszkańca

W ramach programu Fundacji BGK Moja Mała Ojczyzna, w V edycji 2021 Stowarzyszenie „Sparta” pozyskało środki w kwocie 29 680 zł na realizację projektu Ogród dla Mieszkańca, którego celami są:

  • Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy w Brzezinach Nowych w taki sposób, by była atrakcyjna dla wszystkich grup społecznych z Brzezin Nowych i Sobuczyny, Brzezin Kolonia.
  • Zaktywizowanie członków lokalnych stowarzyszeń, sołtysów, sympatyków do realizacji przedsięwzięcia.
  • Stworzenie miejsca dla emerytów, miejsca spotkań dla aktywnych społecznie, rodzin a przede wszystkim dzieci.
  • Zagospodarowanie placu w innowacyjny sposób, zmiana estetyki wyglądu placu przy świetlicy wiejskiej w Brzezinach Nowych.
  • Reintegracja lokalnej społeczności.