Najlepsza drużyna to rodzina

W ramach Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic” zrealizowano projekt grantowy „Najlepsza drużyna to rodzina” z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. Celem projektu była wysoka jakość życia budowana na integracji rodzin, swobodnym dostępie do usług społecznych i poczuciu bezpieczeństwa a w szczególności pogłębienie relacji łączących rodziny i mieszkańców.